Pogrzeb dziecka martwourodzonego

Śmierć nowonarodzonego dziecka jest ogromną stratą dla jego rodziców i niezwykle bolesnym, nierzadko traumatycznym doświadczeniem. Obowiązujące w Polsce prawo dokładnie reguluje sytuację, kiedy rodzi się martwe dziecko bądź też umiera zaraz po porodzie. W gestii rodziców należy decyzja odnośnie tego, co będzie się działo z ciałem dziecka urodzonego martwo. Mogą oni pozostawić je w szpitalu bądź zdecydować się na odebranie ciała i zorganizowanie pochówku.

Dokumenty potrzebne do zorganizowania pochówku martwourodzonego dziecka

Rodzice zdecydowani na odebranie zwłok martwourodzonego dziecka ze szpitala są zobowiązani do wystawienia pisemnego zgłoszenia, dotyczącego zgonu martwourodzonego dziecka. W dalszej kolejności wydawana jest karta zgonu. To niezbędny dokument, który umożliwia zorganizowanie pochówku w dowolnie wybranym obrządku religijnym lub pogrzebu świeckiego. Wyżej wymienione dokumenty muszą być wydane rodzicom martwourodzonego dziecka, bez względu na to, w jakim okresie ciąży pojawiło się ono na świecie.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje rodzicom skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, w której znajduje się zapis, że urodziło się ono martwe. Dokument ten należy traktować jako akt zgonu.

W przypadku, gdy placówka szpitalna opóźnia lub znacznie utrudnia wystawienie tego typu dokumentów, z uwagi na przeszkody administracyjne bądź trudności w ustaleniu płci potomka, rodzice mogą samodzielnie podjąć decyzję co do płci swojego martwourodzonego dziecka, opierając się na własnych doświadczeniach i sugestiach.

Jak odebrać ciało martwourodzonego dziecka?

Odbiór ciała martwourodzonego dziecka może odbywać się także za pośrednictwem wybranej firmy pogrzebowej. W tym przypadku placówka szpitalna ma obowiązek powiadomić Urząd Stanu Cywilnego o tym fakcie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, tego typu dokument wystawiony przez szpital nie jest traktowany jako dokumentacja medyczna, w której zawarta jest informacja na temat tego czy dziecko zmarło wskutek poronienia, przedwczesnego porodu, czy też zaistniałych powikłań bądź chorób uniemożliwiających mu swobodną egzystencję.

Według polskiego prawa adnotacja w dokumentach przekazanych do Urzędu Stanu Cywilnego z ramienia szpitala, zawiera wyłącznie zapis o narodzinach dziecka. Szpital może wystawić także kartę zgonu w celu pochówku, gdy płeć dziecka jest uprawdopodobniona. Wówczas rodzice są upoważnieni wyłącznie do pochowania go na cmentarzu. Wszystkie koszty związane z tą ceremonią pokrywają w swoim zakresie.

Formalności związane z pogrzebem dziecka martwourodzonego

Niezbędne formalności, które konieczne są do spełnienia w Urzędzie Stanu Cywilnego w przypadku martwourodzonego dziecka, obejmują pisemne zgłoszenie jego urodzenia w celu rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby dopełnić tego obowiązku, rodzice muszą dysponować dowodami osobistymi, aktem urodzenia lub aktem małżeństwa.

Akt urodzenia obowiązuje, gdy rodzice nie pozostają w związku małżeńskim. Z kolei akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie również jest akceptowany, szczególnie jeśli dziecko urodziło się już po ustaniu małżeństwa lub ogłoszeniu przez sąd jego rozwiązania. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie żyje, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego przedłożyć także akt zgonu tej osoby.

Formalności związane z pogrzebem dziecka martwourodzonego obejmują prawo do pochówku. Rodzice posiadający wyłącznie kartę zgonu martwourodzonego dziecka bez pisemnego zgłoszenia jego urodzenia do USC, mogą zorganizować pogrzeb na swój koszt. Niestety matce w tej sytuacji nie przysługuje urlop i zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia potomka. Ważne jest także to, że nie zostaje wypłacony zasiłek pogrzebowy.

Rodzice, którzy pragną pochować dziecko w obrządku religijnym, mogą zażyczyć sobie jego chrztu. O tym fakcie muszą powiadomić kancelarię parafialną. Duchowny może ochrzcić dziecko w szpitalu lub przed ceremonią pogrzebową. Uroczystość ta odbywa się analogicznie jak w przypadku osób dorosłych, składając się z trzech części – modlitwy w kaplicy cmentarnej, mszy w kościele oraz ostatniego pożegnania na cmentarzu.

Zgon nowonarodzonego dziecka jest bardzo bolesnym i trudnym do przeżycia doznaniem. W obliczu bólu i smutku nie należy zapominać o dopełnieniu formalności związanych z pochówkiem i uregulowaniem wszelkich spraw związanych z ciałem zmarłego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak przygotować atrakcyjne i zbilansowane posiłki na imprezę dla dzieci?

Dzień dziecka, urodziny, imieniny, spotkania klasowe – okazji, by dzieci pobawiły się…

Treningi kardio w domu – jak spalać kalorie i poprawiać kondycję w swoim salonie z pomocą platformy treningowej?

Witajcie! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak skutecznie trenować kardio w domu? Jeśli…

Najważniejsze różnice między trumną kremacyjną a tradycyjną

Dobór trumny wymaga profesjonalnego wsparcia i doradztwa, dzięki któremu osoba organizująca pochówek…

Jak przygotować dziecko do nauki pływania?

Wielu rodziców zastanawia się, kiedy mogą przyjść z dzieckiem na basen, aby…