kasa fiskalna
The seller scans the barcode of the goods from the store. Payment by cash register. Shopping at the store

Posiadanie kasy fiskalnej stało się coraz powszechniejsze u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kluczową kwestią jest ustalenie, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej a usługi pocztowe i kurierskie

W 2021 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zwolnienia przedmiotowego od posiadania kas fiskalnych, czyli obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym uzyskanych przychodów. Do najważniejszych czynności podlegających wymienionemu zwolnieniu należy zaliczyć dostawę towarów w systemie wysyłkowym. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący firmę realizującą usługi prywatnej poczty bądź przesyłki kurierskie nie musi posiadać kasy fiskalnej. Dzieje się tak, jeżeli dostawca towaru otrzymuje zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem banku, poczty bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na wskazany rachunek bankowy podatnika. Warto pamiętać, że przelewy muszą dotyczyć konkretnej czynności objętej zapłatą. 

Należy w tym miejscu wspomnieć, że usługi pocztowe i kurierskie są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej wyłącznie wtedy, kiedy nie dotyczą przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej obejmuje także osoby świadczące usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, i rolników ryczałtowych, jeśli osoba świadcząca usługi otrzymuje zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej a dostawy towarów zaliczanych do środków trwałych i WNiP

Przedsiębiorcy, którzy nie muszą posiadać kasy fiskalnej, to także osoby, które świadczą usługi w zakresie noclegów oraz innych działań towarzyszących realizowanych przez motele, pensjonaty, obiekty hotelowe i hotele. Dotyczy to wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci. Kolejną grupą przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, finansowe i ubezpieczeniowe, a także usługi z zakresu edukacji z wyłączeniem tych świadczonych w obrębie pozaszkolnych form edukacji sportowej i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych – realizowanych przez szkoły tańca, instruktorów tańca czy przez szkoły nauki jazdy. 

Należy dodać, że zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej dotyczy także przedsiębiorców prowadzących usługi w zakresie dostawy towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i WNiP, podlegających amortyzacji – pod warunkiem, że są one w całości udokumentowane fakturą.

Kasa fiskalna a wynajem nieruchomości?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie muszą mieć kasy fiskalnej, jeśli oferują najem oraz usługi zarządzania nieruchomościami. Dotyczy to zarówno nieruchomości własnych, jak i dzierżawionych. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej obejmuje usługodawców w przypadku, gdy otrzymują zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej bądź spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

Zasada otrzymania wpłaty na rachunek wyżej wymienionych podmiotów jest analogiczna jak przedstawiona wcześniej. Chodzi o dokładne wskazanie, z jakiego tytułu dokonuje się zapłaty. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej dla firmy prowadzącej wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych obowiązuje tylko, jeśli zapłata dotyczy konkretnej czynności, zrealizowanej w całości, która została udokumentowana fakturą. Istnieje także zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej. Obejmuje podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 000 zł. 

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie 2021 roku, ustalają limit w proporcji. Wówczas zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym mieli obowiązek ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Posiadanie kasy fiskalnej w przedsiębiorstwie obejmuje wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje grupa osób, które są zwolnione z tego obowiązku z uwagi na specyfikę świadczonych usług lub sprzedaży konkretnych artykułów.

https://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2020-zwolnienia-z-obowiazku-stosowania-kas_34_43352.htm

Rozporządzenie ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519).

Inspirowane: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Karta Polaka a praca – czy mogę pracować legalnie w Polsce?

Wielu przedsiębiorców rozważa zatrudnienie cudzoziemców z Kartą Polaka. Warto wiedzieć, jakie formalności…

SEO i content marketing – pięć najczęściej powtarzanych błędów

Marketing w wyszukiwarkach internetowych to nowoczesna, ale też wymagająca aktualnej wiedzy strategia…

Historyczne zanieczyszczenia – czym są? Obowiązki właściciela gruntu

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Co…

Rekrutacja zdalna w IT – jak przeprowadzić ją z sukcesem?

Pandemia Covid-19 odmieniła rynek pracy pod wieloma względami. Spotkania twarzą w twarz…